Cele Fundacji

wpis w: O nas | 0

Szczegółowe cele istnienia i działalności Fundacji NATURA-lnie określone są w Statucie Fundacji

Uogólniając nieco, naszym celem jest działalność w zakresie ochrony przyrody i środowiska, a także ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.

Zamierzamy inicjować i propagować działania mające na celu wspieranie rękodzielnictwa, rzemiosła artystycznego, ginących zawodów, rozwoju różnych form i dziedzin kultury i sztuki. Chcemy: promować turystykę, zajmować się edukacją przyrodniczą, historyczną oraz etnograficzną w zakresie regionalnym i makroregionalnym. Planujemy również promować walory przyrodnicze, etnograficzne, historyczne i turystyczne regionu, propagować ideę poszanowania przyrody, ochrony i współżycia z przyrodą poprzez sport i turystykę oraz edukację.