Rozwój bazy do realizacji edukacyjnych zajęć terenowych dla dzieci z obszarów wiejskich

wpis w: Projekty | 0

Nasz kolejny projekt nosi tytuł „Rozwój bazy do realizacji edukacyjnych zajęć terenowych dla dzieci z obszarów wiejskich”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania „Startuj z FIO-Nowy początek”.
W ramach tego projektu zamierzamy przeprowadzić warsztaty terenowe dla dzieci szkolnych z pięciu lokalnych sołectw, oraz doposażyć na starcie naszą fundację w sprzęt niezbędny do realizacji niniejszych działań i przydatny w kolejnych przedsięwzięciach, które będziemy realizować dla lokalnych społeczności.

CELEM niniejszego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy regionalnej i przyrodniczej, poznanie „małej ojczyzny” najmłodszych mieszkańców wsi Ownice, Słoński, Kołczyn, Krzeszyce oraz Dąbroszyn oraz ich rodziców/opiekunów.
Zdobycie powyższej wiedzy na pewno przyczyni się do podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Zdobycie wiedzy o wyjątkowości miejsca własnego zamieszkania przyczyni się do wzrostu świadomości i poczucia duma z faktu zamieszkania, w miejscu wyjątkowym nie tylko w skali regionu ale również Polski i Europy.
Podniesienie poziomu wiedzy bezpośrednio przyczyni się do wyrównywania szans dzieci i młodzieży na dostęp do dobrej edukacji na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego.
Lepsze wykształcenie przekłada się na większa kreatywność, samodzielność, co wraz z wykształceniem jako wartością wyjściową wpływa na większe szanse na zdobycie pracy lub samozatrudnienie, sprzyja więc zmniejszeniu bezrobocia.
Kolejnymi ważnymi celami niniejszego projektu jest wykształcanie w dzieciach i dorosłych pasji, hobby oraz nawyku aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
Zakupiony podczas realizacji niniejszego projektu sprzęt, będzie po zakończeniu projektu wykorzystywany do kolejnych zajęć i projektów, w tym również do ogólnopolskich imprez i akcji związanych z popularyzacją wiedzy przyrodniczej, w których Fundacji NATURAlnie bierze udział, np. „Zimowe Ptakoliczenie”.