Zasoby osobowe Fundacji

wpis w: O nas | 0

Fundacja nie posiada pracowników etatowych. W skład jej Zarządu wchodzą obecnie trzy osoby, które zdecydowane są świadczyć prace wolontariackie na rzecz Fundacji.

Grzegorz Okołów – prezes fundacji, mgr inż. Leśnictwa, przez niemal 20 lat zawodowo związany z Kampinoskim Parkiem Narodowym, w którym zajmował się edukacja przyrodniczą. Popularyzator wiedzy przyrodniczej, autor książek i artykułów o tematyce przyrodniczej, publikujący w kilku magazynach o zasięgu ogólnopolskim. Fotograf, członek Związku Polskich Fotografów Przyrody, zdobywca wielu nagród zarówno za zdjęcia jak i za pokazy multimedialne.

Magdalena Wojciechowska wiceprezes fundacji, dr nauk biologicznych z zakresu ekologii – botaniki, wieloletni pracownik Parku Narodowego „Ujście Warty”, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, prowadząca zajęcia w formie np. seminariów, ćwiczeń terenowych, warsztatów dla zróżnicowanych grup: dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym studentów (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.).

Magdalena Mądrawska-Okołów – członek zarządu fundacji, mgr inż. Ochrony Środowiska, dyplomowany etnolog, przez niemal 20 lat zawodowo związana z Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, w którym zajmuje się edukacją przyrodniczą. Popularyzatorka wiedzy przyrodniczej, regionalnej i etnograficznej, autorka wielu scenariuszy zajęć edukacyjnych, i zabaw edukacyjnych. Publikuje teksty dla dzieci oraz dorosłych w kilku tytułach o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi zajęcia terenowe np. jako samodzielny wolontariat czy dla Fundacji „Zielona Strzała”.