Cele Fundacji

wpis w: O nas | 0

Naszym celem jest działalność w zakresie ochrony przyrody i środowiska, a także ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.
Zamierzamy inicjować i propagować działania mające na celu wspieranie rękodzielnictwa, rzemiosła artystycznego, ginących zawodów, rozwoju różnych form i dziedzin kultury i sztuki.

Więcej...

Wpis do KRS

wpis w: O nas | 0

Najświeższe dane KRS można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości wpisując nr KRS 0000686130 i zaznaczając opcję „Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ”.

Więcej...

Zasoby osobowe Fundacji

wpis w: O nas | 0

Fundacja nie posiada pracowników etatowych. W skład jej Zarządu wchodzą obecnie trzy osoby, które zdecydowane są świadczyć prace wolontariackie na rzecz Fundacji.

Więcej...