Drzewa życia

wpis w: Projekty | 0

„Drzewa życia” to projekt, który będziemy realizować dzięki wsparciu przez Fundację PGNiG.

W ramach jego realizacji zamierzamy wykonać dwa murale przedstawiające drzewa, do konarów których doczepione zostaną budki lęgowe dla ptaków- na każdym drzewie 20 budek. Murale powstaną w dwóch miejscowościach – Krzeszyce i Ownice. Będą namalowane specjalną farbą antysmogową. Jej działanie polega na pochłanianiu z powietrza tlenków siarki i azotu. Prace wykonają artystki z Witnicy – Jolanta i Agata Kopki.

Kolejnym etapem realizacji wniosku ma  być zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów budowy budek lęgowych dla ptaków. Planujemy realizację dwóch warsztatów w  miejscowościach, w których wcześniej powstaną murale. To działanie edukacyjne ma na celu naukę konstruowania budek lęgowych oraz przekazanie wiedzy na temat odpowiedniej lokalizacji terenowej budek

Tworząc „Drzewa życia” chcemy stworzyć nowe miejsca lęgowe dla ptaków, które będą miały jednocześnie piękną formę drzewa. Zajęcia edukacyjne mają przybliżyć społeczeństwu tę problematykę.